Kontakt/Contact

Cukrovinky s. r. o.Polom 1208

029 01 Námestovo

Slovensko

e-mail: info@cukrovinky.sk

tel. číslo: +421905655854

IČO: 47916672

IČ DPH: SK2024146135

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 62839/L

BANKOVÉ ÚDAJE pre úhrady faktúr:

ČSOB a.s.

číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 2071 2345